Düşyeri APK Full Download

 • Posted by:
 • Posted on:
 • Category:
  Apps, ParentingApps, Parenting
 • System:
  Unknown
 • Price:
  USD 0
 • Views:
  31

Download APK

If you really in search of Düşyeri apk file for PC, you in the right place. Available in this website or blog, you’ll find you Düşyeri app (com.dusyeri.pepeetv.apk).

Editor Review

You have the option to download Düşyeri Latest APK 4.0.1. Over 1005 users rating a average 3.7 of 5 about Düşyeri with 500,000+ install. This mobile app is indexed in Parenting genre of PlayStore . You could visit Google Commerce Ltd website or blog to know more regarding the company/developer who developed this app.To install Düşyeri app, your android device Not require to root. The min android os associated with apk  is 5.0 and up. Düşyeri apk can support small, normal, large, xlarge Screens.

Düşyeri APK Permissiom From APK File:

OTHER

Allows applications to read network sockets.

Allows applications to access additional information networks.

Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.

About Düşyeri

Düşyeri uygulamasına hoş geldiniz. Düşyeri Araştırma Laboratuvarı olarak son 3 yılda, dünya çapında yüzlerce araştırmayı okuduk, inceledik.
Düşyeri uygulamasının çıkış noktası 3 yıl süren araştırmalarda gördüğümüz sorunlara çözüm üretmek ve bu bilgilerden çocuklarımızın gelişimine destek olabilecek bir uygulama yaratmaktı.

İncelediğimiz araştırmalar;
– The Dunedin Study’di.: Araştırma 32 yaşına gelen bireylerden hem psikolojik, hem fiziksel olarak daha sağlıklı, maddi olarak daha refah içinde olan, kendi istediği hayatını kurmuş, suç işleme eğilimi göstermeyen kişilerin çocukluk döneminde YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ diğerlerine oranla daha ileri olduğu görülmüş.
– Dil Gelişiminin Yürütücü İşlev Becerisini artırdığı araştırmalarda görülmüştür.
– Çocuğun öğrendiği her kelimenin dil gelişimini olumlu etkilediği görülmüştür.
– İnsan beyninin %85 ile %95’i 0-6 yaşta geliştiğini gördük.
– Bu yaşta eğer çocuklar yeterli kelime ile karşılaşamazlarsa DİL GELİŞİMLERİ geri kalıyordu.
– YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ geri kalıyordu ve bu eksiklik ömür boyu devam eden bir dez avantaja dönüşüyor.
– DeCasper ve Fifer, 1980 ve Mehler, Jusczyk, Lambertz, Halsted, Bertoncini ve Amiel-Tison, 1988 yaptıkları araştırmada diyorlar ki;
“Dil Gelişimi çocuklar doğmadan önce başlamaktadır.
– Betty Hart ve Todd Risley yaptığı “30 milyon kelime” araştırması. Daha sonra kitabı da çıktı ve tüm dünya da büyük ses getirdi. Öyle ki o dönemin ABD başkanı OBAMA’nın gündemine girdi ve Obama çocuklara kelime öğretmek için kampanya başlattı. Bu araştırma az kelime ile büyüyen çocuklarda oluşan dezavantaj ortaya açıkça konuluyor.
– Snow, Goldfield (1980) Bartlett (1950), Huffine ve Ellis beraber yaptıkları bir tezde;
“Kitap okuma ve dinleme çocuğun dil gelişimine yardımcı olur.” Diyorlar.
– Lehman; “Anaokuluna giden çocuklar ile yaptığımız araştırmada, resimli kitabın çocukların sözcük bilgisi ve dil gelişimlerinde önemli ilerlemelere sebep olduğunu gördük.” Diyor.

Tüm bu araştırmalardan sonra çocuklara kelime öğretmeye karar verdik ve binlerce özel içerik oluşturduk.

Düşyeri’nde Neler Var.
– Düşyeri Kitap: 150’den fazda Düşyeri Kitap’ı Oku-İzle-Dinle seçenekleri ile size sunuyoruz.
– Düşyeri Müzik: Çocuklar için faydalı olan özel besteleri araştırdık ve 100’den fazla klasik müziği albümler halinde sizlere sunuyoruz.
– Farkındalık Oyunları (FO): Çocuklar için meditasyon servisinin adı. Psikologların seanslarında kullandığı çocuk meditasyonlarını ve nefes egzersizlerini yine konunun uzmanları ile yaptık. 100’den fazla çocuk meditasyonunu sizlere sunuyoruz.
– Düşyeri TV: Olmazsa olmazdı. Çocuklar dijital dünyada en çok video ve çizgi film izleyerek zaman geçiriyor. Bari bunu daha güvenli ve öğretici hale getirelim dedik. Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonunu açtık. Düşyeri TV’de 5000’den fazla içerik ile çocuğunuz çok keyifli ve güvenli zaman geçirebilecek.
– Bakımveren: Bir çocuğa bakmaktan birinci derece sorumlu tüm yetişkinlerin bilmesi gereken tüm başlıkların yer aldığı içeriklerden oluşuyor.
Düşyeri App’in ortaya çıkış hikayesi ve bilimsel dayanağı bunlar. Şimdi Düşyeri’ni kendiniz keşfetmeye başlayabilirsiniz.
Daha yolun çok başındayız her türlü öneriniz için bilgi@dusyeri.com.tr den bize yazın.

Yasal Uyarı
Uygulama içi satın almalar Google hesabınızdan tahsil edilecektir.
Uygulama içi satın alınan abonelikler, otomatik yenileme opsiyonu
kapatılmadığı sürece, aboneliğin dolacağı tarihten 24 saat öncesine kadar,
aboneliğin başladığı fiyat üzerinden otomatik olarak uzatılır. İlgili ödeme yeni
aboneliğin başlama anıyla 24 saat öncesi arasındaki zaman diliminde
Google hesabınızdan tahsil edilecektir.
Aboneliğinizin otomatik yenileme özelliğini Google Hesap Ayarları
bölümünden kapatabilirsiniz. Aktif abonelikler üzerinde iptal ya da değişiklik
yapılamaz.
Aşağıdaki linklerden kullanım koşullarımıza ve gizlilik sözleşmemize
ulaşabilirsiniz:

https://www.dusyeri.com/terms-and-conditions
https://www.dusyeri.com/privacy
Welcome to the Dream application. As the Dreams Research Laboratory, we have read and examined hundreds of studies around the world in the last 3 years.
The starting point of Dreamland application was to find solutions to the problems we saw in 3 years of research and to create an application that could support the development of our children.

The studies we examined;
– It was The Dunedin Study: The study showed that among individuals who are 32 years old, who are both psychologically and physically healthier, more financially prosperous, who have established their own life, and who do not tend to commit crimes, their EXECUTIVE FUNCTION SKILLS are more advanced than others in childhood. .
– Studies have shown that Language Development increases Executive Function Skills.
– It has been observed that every word the child learns positively affects language development.
– We have seen that 85% to 95% of the human brain develops between the ages of 0-6.
– At this age, if children could not come across with enough words, their LANGUAGE DEVELOPMENT was lagging.
– THE DRIVER FUNCTION SKILLS were lagging, and this shortcoming turns into a lifelong disadvantage advantage.
– DeCasper and Fifer, 1980 and Mehler, Jusczyk, Lambertz, Halsted, Bertoncini and Amiel-Tison, in their study of 1988, say;
“Language Development begins before children are born.
– “30 million words” research by Betty Hart and Todd Risley. Later his book was published and made a tremendous impact all over the world. So much so that it was on OBAMA’s agenda and Obama started a campaign to teach children words. This research clearly demonstrates the disadvantage that occurs in children who grow up with few words.
– Snow, Goldfield (1980) Bartlett (1950), Huffine and Ellis in a thesis they did together;
“Reading and listening helps the child’s language development.” They say.
– Lehman; “In the research we conducted with children attending kindergarten, we found that the picture book caused significant improvements in children’s vocabulary and language development.” Says.

After all this research, we decided to teach kids vocabulary and created thousands of exclusive content.

What’s in the Dreamland.
– Düşyeri Kitap: We present more than 150 Düşyeri Kitap with Read-Watch-Listen options.
– Düşyeri Music: We researched special compositions that are useful for children and we present more than 100 classical music in albums to you.
– Mindfulness Games (FO): The name of the meditation service for children. We did the child meditations and breathing exercises that psychologists use in their sessions, again with the experts of the subject. We offer more than 100 children’s meditations.
– Düşyeri TV: It wouldn’t be a must. Children spend the most time watching videos and cartoons in the digital world. At least we said let’s make it safer and more instructive. We opened Turkey’s first digital children’s television. Your child will be able to spend a very enjoyable and safe time with more than 5000 contents on Düşyeri TV.
– Caregiver: It consists of content that includes all the topics that all adults who are first-degree responsible for caring for a child should know.
These are the origin story and scientific basis of Dreamland App. Now you can start exploring the Duchy yourself.
We are at the very beginning of the road. Please write to info@dusyeri.com.tr for any suggestions.

Legal warning
In-app purchases will be charged from your Google account.
In-app subscriptions, auto-renew option
24 hours before the subscription expires, unless it is turned off,
It is automatically extended at the starting price of the subscription. Related payment new
in the period between the start of the subscription and 24 hours before
It will be charged from your Google account.
Google Account Settings
You can turn it off from the section. Cancellation or change on active subscriptions
can not be done.
From the links below to our terms of use and privacy agreement
you can reach:

https://www.dusyeri.com/terms-and-conditions
https://www.dusyeri.com/privacy
Düşyeri’nde sürekli değişiklikler ve geliştirmeler yapıyoruz.
Hiçbir şey kaçırmadığından emin olmak için Güncellemeler’ini açık tut.. If you’re looking to get new and of course the latest Parenting app APK Download related with Düşyeri please bookmark APKRA.COM and share my blog to your friends via your social media account like facebook,twitter/instagram etc, and i try my best to give you frequently update with fresh and new Parenting app app. Hope you enjoy staying here. and many thanks.Free Download Düşyeri 4.0.1 APK in your pc or laptop by clicking Download button above. Keep in mind to rate and comment if you interest with this Düşyeri 4.0.1 APK Download.

 

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Düşyeri APK Full Download

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *