Managers’ Mobile Workplace APK Full Download

 • Posted by:
 • Posted on:
 • Category:
  Apps, BusinessApps, Business
 • System:
  Unknown
 • Price:
  USD 0
 • Views:
  20

Download APK

This is about Managers’ Mobile Workplace 1.2.16 for PC and i have file of Free Download Managers’ Mobile Workplace 1.2.16 APK than you can explore the download link below. So, if you want to get this amazing file APK about Managers’ Mobile Workplace APK Full Download, just click -the download APK button- below.

This APK file was upload at October 4, 2021 upload by ua.kadium.mmw admin in Business category. Developed by Google Commerce Ltd, Managers’ Mobile Workplace now has a 50+ times download on Play Store. Managers’ Mobile Workplace is Business category Android/PC app with rating with number of vote. You can download Managers’ Mobile Workplace 1.2.16 APK with _ua.kadium.mmw.apk filename below. Managers’ Mobile Workplace 1.2.16 APK Latest Version Update in October 4, 2021.

Додаток призначений для ревізорів та менеджерів яким необхідно проводити інвентаризацію, списання, переміщення залишків безпосередньо на місці їх зберігання, поза офісом.
Додаток являє собою клієнтську версію клієнт-серверної системи, окремо без сервера не працює.
Додаток надає можливість зручно інвентаризувати, списувати, переміщувати залишки, які попередньо були отримані на мобільний пристрій з облікової системи.
Додаток дозволяє:
– здійснювати зручні відбори по додатковим характеристикам товару;
– здійснювати швидкий пошук по назві товару;
– здійснювати пошук по штрихкоду з використанням камери мобільного пристрою;
– відслідковувати історію відсканованого товару;
Після отримання даних з облікової системи додаток може працювати в повністю автономному режимі, а після закінчення інвентаризації, списання, переміщення передає результати до облікової системи.
Інтерфейс додатку оптимізовано для смартфонів.
The application is designed for auditors and managers who need to make an inventory, write-off, move the balances directly at the place of storage, outside the office.
The application is a client version of the client-server system, separately without the server does not work.
The application provides an opportunity to conveniently inventory, write off, move balances that were previously received on a mobile device from the accounting system.
The application allows:
– to make convenient selections on additional characteristics of the goods;
– perform a quick search by product name;
– search for a barcode using the camera of a mobile device;
– track the history of the scanned product;
After receiving data from the accounting system, the application can run completely offline, and after the inventory, write-off, transfer sends the results to the accounting system.
The application interface is optimized for smartphones.
• Внесені зміни в довідник “Склади”.
• Виправлені помилки попередніх версій.

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Managers’ Mobile Workplace APK Full Download

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *