ORLEN Charge APK Full Download

Download APK

ORLEN Charge for PC Darmowa aplikacja umożliwiająca ładowanie samochodów elektrycznych na stacjach ładowania sieci PKN Orlen. Z aplikacją Orlen Charge ładowanie Twojego samochodu staje się bardzo proste. Zawiera informacje o wszystkich naszych punktach ładowania.
Funkcje aplikacji Orlen Charge:
– Ładowanie samochodu elektrycznego w wybranym punkcie
– Monitorowanie bieżącej sesji ładowania oraz przeglądania historii
– Wyszukiwanie stacji ładowania w pobliżu określonej lokalizacji
– Informacja o dodatkowych usługach i produktach dostępnych przy stacjach ładowania
– Informacja o mocach i parametrach stacji
– Informacja o dostępności złączy i cenach w czasie rzeczywistym
– Zarządzanie ustawieniami konta
– Korzystanie z wygodnego systemu płatności za sesje ładowania
Free application for charging electric cars at PKN Orlen charging stations. Charging your car becomes very easy with the Orlen Charge app. Contains information about all our charging points.
Features of the Orlen Charge application:
– Charging an electric car at a selected point
– Monitoring of the current loading session and browsing history
– Search for charging stations near a specific location
– Information about additional services and products available at charging stations
– Information on station powers and parameters
– Information on the availability of connectors and prices in real time
– Manage account settings
– Using a convenient payment system for charging sessions
Poprawa istotnych błędów: pl-PL

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
ORLEN Charge APK Full Download

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *