Super-Pharm APK Full Download

 • Posted by:
 • Posted on:
 • Category:
  Apps, LifestyleApps, Lifestyle
 • System:
  Unknown
 • Price:
  USD 0
 • Views:
  22

Download APK

This is about Super-Pharm 1.1.1(7) for PC and i have file of Free Download Super-Pharm 1.1.1(7) APK than you can explore the download link below. So, if you want to get this amazing file APK about Super-Pharm APK Full Download, just click -the download APK button- below.

This APK file was upload at October 11, 2021 upload by pl.superpharm admin in Lifestyle category. Published by Google Commerce Ltd, Super-Pharm now has a 100,000+ times download on Play Store. Super-Pharm is Lifestyle category app with 3.5 rating with 370 number of vote. You can download Super-Pharm 1.1.1(7) APK with _pl.superpharm.apk filename below. Super-Pharm 1.1.1(7) APK Latest Version Update in October 11, 2021.

Aplikacja mobilna Super-Pharm Polska w świeżej odsłonie to nowe punkty i korzyści w Klubie LifeStyle.

Jesteś już w Klubie LifeStyle?

Pobierz aplikację, zaloguj się podając swój dotychczasowy numer karty lub numer telefonu i korzystaj z nowych przywilejów.

Nie jesteś jeszcze w Klubie LifeStyle?

Pobierz aplikację, zarejestruj się i zacznij korzystać z wirtualnej karty Klubu LifeStyle oraz pozostałych benefitów programu.

Aby zbierać punkty LifeStyle wystarczy teraz karta wirtualna, ale wcześniej wydane karty Klubu nadal są ważne.

Aplikacja pozwala korzystać ze wszystkich benefitów Klubowicza Klubu LifeStyle – kuponów rabatowych, ofert specjalnych, dostępu do historii zakupów, aktualizacji danych na koncie, gazetek promocyjnych.

Zebrane punkty od teraz wymienisz na Super-Nagrody lub przekażesz na rzecz wybranej organizacji charytatywnej.

W Klubie LifeStyle:

> Doceniamy, że jesteś z nami!

Za każde wydane 1 zł to otrzymujesz 1 punkt LifeStyle, a 2 punkty jeżeli w ciągu roku zrobisz zakupy za min. 750 zł.

> Świętujemy razem z Tobą

Pierwsza dowiesz się o promocjach Dni LifeStyle, a nawet otrzymasz prezent urodzinowy

> Nagradzamy

Wymienisz zebrane punkty LifeStyle na Super-Nagrody.

> Pomagamy słabszym <3

Możesz pomóc przekazując zebrane punkty LifeStyle na rzecz wybranej organizacji charytatywnej.

> Szanujemy środowisko

Aby zbierać punkty, nie potrzebujesz plastikowej karty. Możesz korzystać z wirtualnej karty Klubu LifeStyle w aplikacji.

FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

Korzystaj z wirtualnej karty.
Otrzymuj powiadomienia o najlepszych ofertach Super-Pharm w sklepach stacjonarnych i na www.superpharm.pl
Sprawdzaj Twoje Super-Kupony i oferty Wybrane dla Ciebie.
Korzystaj z wygodnej wyszukiwarki sklepów z geolokalizacją.
Sprawdzaj historię zakupów.
Sprawnie aktualizuj swoje dane.
Bądź na bieżąco z wiadomościami od Super-Pharm:
Facebook: https://www.facebook.com/super.pharm /
Instagram: https://www.instagram.com/superpharmpoland /

YouTube: https:// www.youtube.com/user/SUPERPHARMPolska

Nowa aplikacja to nowe możliwości.

Zacznij korzystać już teraz!
The Super-Pharm Polska mobile application in a fresh installment is new points and benefits in LifeStyle Club.

 

Are you already at the LifeStyle Club?

Download the application, log in with your existing card number or phone number and enjoy the new privileges.

 

You are not yet in the LifeStyle Club?

Download the application, register and start using the Virtual LifeStyle Club card and other benefits of the program.

 

To collect LifeStyle points, all you need is a virtual card, but previously issued Club cards are still valid.

 

The application allows you to enjoy all the benefits of a LifeStyle Club Member – discount coupons, special offers, access to purchase history, updating account data, promotional newsletters.

You can now exchange your points for Super-Rewards or donate to a selected charity.

 

At the LifeStyle Club:

> We appreciate that you are with us!

For every PLN 1 you spend, you get 1 LifeStyle point, and 2 points if you make purchases within a year for a minimum of 750 PLN

> We celebrate with you

You will be the first to know about LifeStyle Days promotions and even receive a birthday present

> We reward

You can exchange your LifeStyle points for Super Rewards.

> We help the weaker <3

You can help by donating your collected LifeStyle points to a selected charity.

> We respect the environment

You don’t need a plastic card to collect points. You can use the LifeStyle Club’s virtual card in the application.

 

FUNCTIONALITY OF THE APPLICATION

Use a virtual card.
Receive notifications of the best Super-Pharm offers in stationary stores and at www.superpharm.pl
Check your Super Coupons and offers Selected for you.
Use the convenient geolocation store search engine.
Check your purchase history.
Update your data efficiently.
Keep up to date with news from Super-Pharm:
Facebook: https://www.facebook.com/super.pharm /
Instagram: https://www.instagram.com/superpharmpoland /

YouTube: https: // www.youtube.com/user/SUPERPHARMPolska

The new application means new possibilities.

Get started now!
Poprawki drobnych błędów

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Super-Pharm APK Full Download

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *